اخبار بورس جزییات


عنوان :

نگاهی بر پیش بینی های "تمحرکه" در سال 92

تاریخ خبر :۱۳۹۲/۰۳/۲۶ ۱۰:۴۷:۰۰ ق.ظ
منبع خبر :سنا
شرکت ماشین سازی نیرو محرکه پیش بینی زیان هر سهم سال مالی 92 را با سرمایه 32 میلیارد و 500 میلیون ریال مبلغ (165) ریال اعلام کرده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)،شرکت ماشین سازی نیرو محرکه پیش بینی سود (زیان) هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 92 را در اسفند ماه 91 و نیز در خرداد ماه 92مبلغ (165) ریال زیان اعلام کرده است. "تمحرکه" پیش بینی سود (زیان) هر سهم سال مالی 91 را در نخستین پیش بینی مبلغ (12) ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ (431) ریال اعلام کرده بود که مطابق اطلاعات واقعی 12 ماهه حسابرسی نشده مبلغ (203) ریال زیان به ازای هر سهم محقق شده است.
بازگشت